Дървесни пелети

1

Дървесните пелети са вид твърдо гориво.За производството им използваме 100% раздробена трупна дървесина без примесим, което гарантира минимално количество отпадъци, получени след изгарянето им, както и висока калоричност.

За да са подходящи за използване, дървесните пелети трябва да medadvice отговарят на определи стойности – калоричност, обем плътност, влагосъдържание, пепелосъдържание и пр. https://fr.medadvice.net/agilflex/

Затова те се произвеждат съобразно различни норми, наредби и изисквания. С течение на времето са въведени и качества на дървесните пелети по европейски стандарт, като според тях се класифицират в определени класове – предлаганите от нас пелети са клас А1.

Качеството на този вид продукт може да се гарантира от предварително направен анализ в лаборатория.

 

За целите на изпитването са използвани различни показатели, които включват:

  • Съдържание на обща сяра и добив на летливи вещества (на суха маса);
  • Обща влага;
  • Плътност;
  • Съдържание на неорганични примеси – пясък, глина, прах и др;
  • Пепел на суха маса.
Пелети документ   Пелети документ 2