Дървесен чипс

wood chips

Фирма „Виста-Г” ООД предлага дървесен чипс, изработен от 100% трупна дървесина.Наличен е в два варианта: калиброван и некалиброван.
За изработката му се използва иглолистен и широколистен дървен материал.
Предлага се в насипно състояние или биг бег.
Дървесният чипс е най-евтиното гориво, което може да се използва при котли на биомаса. От основно значение е неговата чистота (липса на кори), която се получава при използването на 100% трупна дървесина, гарантираща високо качество и коефицент на полезно действие.
Този вид екологично чисто гориво намира и чудесно приложение за разпалването на котли, работещи с твърдо гориво. Това тяхно предимство се дължи най-вече на ниската им плътност и на възможността за лесно разпалване.
Освен като средство за отопление или разпалки, дървесният чипс намира приложение и в пречиствателните станции за отпадни води, така също и като абсорбант за почистването на петролни и мазни петна.
Едно от най-важните предимства на този вид дървен материал за огрев е, че той може да се използва в комбинация и с друг вид гориво – например пелетите, но за целта е необходим специално пригоден котел.
Ако желаете екологично чист продукт, който да използвате за огрев, лесно да се разпалва, да е евтин, то дървесният чипс е продукта, който ще отговори на нуждите ви.